‘Dit is wel toepasselijk.’ is het Charter Medezeggenschap waaraan hij meeschreef. Het beschrijft hoe zeggenschap en medezeggenschap met elkaar omgaan en op welke manier de wettelijke medezeggenschap wordt ingevuld. De helft van zijn werktijd is Welters vrijgemaakt voor het corvoorzitterschap. ‘Het gewone werk moet doorgaan om voeling te houden’, zegt hij daarover. ‘Al wordt or-werk ook gewoon werk als je het een tijdje doet.’ Intussen heeft de medezeggenschap zijn horizon enorm verbreed, vertelt Welters. Leek Sas senheim eerder het centrum van de wereld, sinds zijn lidmaatschap van de cor en later de Europese raad reisde hij naar Arnhem en Amsterdam en naar buitenlandse vestigingen in onder meer Malmö en Barcelona. ‘Ik leerde ontzettend veel mensen kennen, van de directie tot de raad van commissarissen en de CEO.’ Toen Welters 25 jaar bij ‘de zaak’ zat, stond toenmalig topman Hans Weijers op de receptie met een fles wijn. Dit tekent volgens Welters de sfeer bij Akzo. Te goede verstandhouding staat er op zijn SWOT-analyse onder het kopje ‘Bedreigingen’. Hij erkent dit, maar meent dat die verstandhouding zijn verantwoordelijkheid als medezeggenschapper nooit in de weg heeft gestaan. ‘Ik werd weleens door de directie gebeld voorafgaand aan reorganisatiepannen. Omdat ze mij al kennen, vermoed ik.’ www.orinformatie.nl @informatief Handtekening Welters denkt graag terug aan zijn deelname aan een project om een sociale dialoog op gang te brengen bij Akzo Nobel in Brazilië, wat uitmondde in een overlegmodel dat later ook in de buurlanden werd overgenomen. ‘We moeten vragen om informatie en die komt vaak als mosterd na de maaltijd’ Maar uiteraard was het niet altijd koek en ei. Akzo Nobel zucht al jaren onder de ene grote reorganisatie na de andere, waarbij geregeld fte’s sneuvelen en arbeidsvoorwaarden worden versoberd. In de laatste twee sociaal jaarverslagen van Akzo Nobel liet Welters zich daar (deels impliciet) kritisch over uit. Toch noemt hij Akzo Nobel nog steeds een ‘sociale werkgever’. Hoe zit dat? ‘De medezeggenschap keek steeds naar het nut en de noodzaak van elk reorganisatieplan. Zodra die noodzaak blijkt, denken we mee over hoe we de condities zo goed mogelijk houden voor de werknemers. Maar ja, als je huishoudbeurs minder vol is, kun je ook minder uitgeven.’ Niet dat Welters zomaar overal zijn handtekening onder zette. Zijn meest emotionele ervaring was de reorganisatie in Sassenheim in de jaren 2004-’05 toen Welters net cor-voorzitter was en ook nog steeds lokaal or-vicevoorzitter. ‘Dat was een heftig proces omdat er veel mensen boventallig werden. Gesprekken met medewerkers, bestuurders en bonden over het sociaal plan duurden soms tot vier uur ’s nachts. Het wordt pas echt moeilijk als die fte’s een gezicht krijgen. Zoals toen een collega zei, in het bedrijfsrestaurant: “De mensen aan die tafel zijn straks allemaal weg”.’ Of hij zich nooit medeplichtig voelde aan die ontslagen? ‘Zo zou ik het niet noemen. Wel dat ik bleef denken: hebben we wel het maximale bereikt of hadden we meer moeten doen? In dit geval zijn de meeste mensen goed terecht gekomen. Vrijwel iedereen is naar ander werk begeleid en er vielen slechts twee gedwongen ontslagen.’ Vooral ingewikkeld waren de voorgenomen verzelfstandiging en – afgeblazen – beursgang van bedrijfsonderdeel Organon Bio Sciences (OBS). Recenter is het niet gelukt om een nieuw sociaal plan af te spreken. Welters betreurt dat. ‘Het moest allemaal minder en minder. Van de andere kant ligt er nu wel een mobiliteitsplan en blijven de meeste punten uit het vorige sociaal plan staan. Belangrijk vind ik de gelijke behandeling bij de diverse bedrijfsonderdelen.’ Dat het bedrijf steeds internationaler opereert, maakt het voor de medezeggenschap niet makkelijker. ‘Europees bestaat alleen de plicht van informatie en consultatie. We moeten vragen om informatie en die komt geregeld als mosterd na de maaltijd. We verwachten dat onze bestuurder relevante zaken meldt, maar hem bereikt ook niet alles. Gelukkig zijn we nog steeds het land van het hoofdkantoor. Daardoor kennen wij veel informatie al eerder.’ OR informatie 12 | december 2012 ■ 15 Pagina 14

Pagina 16

Interactieve web spaarprogramma, deze clubmagazine of reclamefolder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar op uw website plaatsen van internet studiegidsen.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication