Portret Lijsttrekker Naam: Gerard Vogels Werkt bij: Bavaria BV Werkt als: secretaris van de or Woont in: Beek en Donk Partner, kinderen: getrouwd, drie kinderen Hobby: tuinieren in moestuin Hoe lang in de or: twintig jaar Hoe is het zo gekomen? ‘De or bestond hier al twintig jaar voordat ik erbij gekomen ben. Ik wilde er eigenlijk wel wat meer mee en daarom heb ik me kandidaat gesteld. De eerste keer werd ik niet gekozen. Ze hebben hier een lijstenstelsel en ik stond niet hoog genoeg op de lijst. De volgende keer ben ik begonnen met een eigen lijst. Ik stond bovenaan en zo kwam ik erin. De verkiezingen daarop kreeg ik twee zetels, toen vier zetels en daarna zes.’ Wat heeft u zoal aangekaart en veranderd? ‘Toen ik begon, merkte ik dat de or wel een gezellig clubje was, maar weinig kaas had gegeten van de dingen waar het eigenlijk om gaat, zoals advies- of instemmingsaanvragen. Met het jaarverslg werd niks gedaan, en training van de or-leden was ook heel summier. Ik heb toen voorgesteld te beginnen met een jaarlijkse training en dat hebben we tot de dag van vandaag volgehouden. Het begint allemaal met kennis.’ Met wat voor thema’s kregen jullie te maken? ‘We gingen steeds meer in ploegendienst werken en dan krijg je te maken met adviesen instemmingsaanvragen voor het wijzigen van roosters.’ Dat heeft ook gevolgen voor het arbobeleid. ‘We hebben een eigen VGWM-commissie, die zich met arbo bezighoudt. Die heeft zijn eigen bevoegdheden en kan in principe ook adviesaanvragen behandelen; vaak gaat het www.orinformatie.nl @informatief Gerard Vogels om het veranderen van roosters en dergelijke, maar daar spelen de afdelingen natuurlijk een belangrijke rol bij.’ Hoe is jullie relatie met het management? ‘Met de baas zijn we heel goed. Hij is altijd aanspreekbaar. Als ik nu een probleem heb en de directeur zit op zijn plaats, dan kan ik zo binnenlopen; daar hoef ik niet apart een afspraak voor te maken. Ik word ook wel als secretaris van de ondernemingsraad erbij geroepen als ze bijvoorbeeld een verzoek om instemming moeten opstellen. Dat is natuurlijk wel handig, want dan komt alles er goed in te staan. En de ondernemer verlangt ook van mij dat ik de onderneming op de hoogte houd als er bijvoorbeeld nieuwe wetgeving komt op het gebied van arbo of medezeggenschap.’ Lichten ze u ook tijdig in als er nieuwe ontwikkelingen aankomen? ‘Ja, maar dan krijg je natuurlijk wel eens te horen dat je het nog even onder de pet moet houden; sommige dingen zijn nu eenmaal concurrentiegevoelig. Zo’n half jaar geleden kregen de plannen om in Afrika te gaan brouwen bijvoorbeeld gestalte. Die voorbereidingen waren al vrij concreet, maar met het oog op de concurrentie moesten we dat nog stil houden. Maar dat heeft niet tot een adviesaanvraag geleid, want het stichten van of deelnemen aan een onderneming in het buitenland is niet adviesplichtig omdat het nauwelijks gevolgen heeft voor het beleid in Nederland.’ Tot slot dit: jullie hebben vrij veel werknemers die langdurig in dienst zijn. Wordt er ook een leeftijdsbewust beleid gevoerd? ‘Ja, en omdat de gemiddelde leeftijd van de werknemers stijgt, wordt er steeds meer aandacht aan besteed. Zo worden veel werknemers te oud om nog in drie ploegen te werken. Maar er zijn allerlei functies bij Bavaria waar mensen die niet meer de nachtdienst in kunnen, voor omgeschoold kunnen worden: de beveiliging, de postkamer en een soort van opruimingsdienst op het terrein. Daar worden geen mensen van buiten voor aangenomen. Ook voor werk dat is uitbesteed, kunnen misschien mensen van hier worden aangenomen. Daar hebben wij als or al voorstellen voor gedaan.’ Door Herman Feddema OR informatie 12 | december 2012 ■ 13 Pagina 12

Pagina 14

Heeft u een reclamefolder, onlinemag of e-rapporten? Gebruik Online Touch: krant converteren naar een digitale publicatie.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication