Grote golf De discussies zijn nog in volle gang als ceremoniemeester Lars Doyer opnieuw het woord neemt. Het kost hem moeite om boven de kakafonie van geluid uit te komen, maar nadat hij zichzelf verstaanbaar heeft gemaakt verzamelt hij in rap tempo een aantal opmerkingen en vragen. Elke tafel mag één opmerking maken en één vraag stellen, die direct worden ingetypt en op een scherm worden geprojecteerd. Alvorens de vragen te beantwoorden, geeft Doyer eerst een presentatie over reorganisaties. Hij vergelijkt een reorganisatie met een grote golf die over de organisatie en de medewerkers heen komt. ‘Dat betekent dat je nat wordt. Een enkeling verdrinkt, en dat is heel treurig. Maar het blijft niet bij die ene golf, want er komt er nog een achteraan. Reorganiseren is een continu proces. Dat komt niet omdat werkgevers dat zo willen. Die hebben wel iets beters te doen. Bovendien is de directeur vaak niet degene die aan de touwtjes trekt. Die golf komt dus ook over hem heen. Het gaat er dus niet om hoe we een reorganisatie voorkomen, het gaat erom hoe we leren surfen of zwemmen – want dan hebben we misschien nog wel lol van zo’n reorganisatie.’ Iemand in de zaal werpt tegen: ‘Maar als die reorganisatie er komt, lig je in feite al op het strand. Het is een ongewenste noodtoestand die je had moeten voorkomen.’ Doyer zegt: ‘Reorganiseren hoort er nu eenmaal bij. Het is veel belangrijker hoe je voorkomt dat het management een plan in elkaar timmert, dat over de heg gooit en tegen de or zegt: “je hebt twee dagen de tijd, maar eigenlijk hoef je er niet naar te kijken want het is een heel goed sprengersadvocaten.nl WIJ NOEMEN ONS KOLLEKTIEF SPRENGERS ADVOCATEN plan”.’ Uit de zaal klinkt – cynisch? – gelach. Alsof hij zijn betrokkenheid bij de medezeggenschap daarmee nog niet genoeg heeft aangetoond, antwoordt Doyer op de vraag hoe je als or over reorganisaties moet communiceren met de achterban: ‘Ik zou zeggen dat je als or zo min mogelijk doet. Laat dat maar lekker aan de directeur over. Mijn vraag als or aan de directeur zou constant zijn: hoe ga je dit aan mijn achterban uitleggen – want dat is ook jouw achterban!’ 12 ■ OR informatie 12 | december 2012 @informatief www.orinformatie.nl Pagina 11

Pagina 13

Voor PDF-en, online whitepapers en edities zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw clubmagazines.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication