is men een deel van de organisatie aan het herschikken’, zegt hij, ‘en daarbij probeert men inderdaad zo min mogelijk het woord “reorganisatie” in de mond te nemen. Maar hoewel het dus officieel geen reorganisatie is, heeft onze bestuurder ons als or wel in een heel vroeg stadium bij de ontwikkelingen betrokken. Daardoor hebben we het gevoel dat we enige greep hebben op het proces. Toch maken wij ook mee dat de directeur van de afdeling waar het om gaat, soms heel erg zijn eigen gang gaat. Dan zegt hij: “zo ga ik het doen”, terwijl wij nog moeten adviseren. Wij moeten soms heel erg ons best doen om die directeur bij te houden. Toch vinden we wel dat we het tot dusver aardig gedaan hebben. We hebben een commissie ingesteld die zich verdiept in wat ze bij ons de “herordening” noemen. Dat zijn een paar stevige lui die er heel erg bovenop zitten. Zo proberen we de boel in de gaten te houden. Maar dan is er nog een probleem. De vakbonden bij de rijksoverheid hebben tegen de medezeggenschap gezegd: niet meewerken aan reorganisaties. Eigenlijk zouden we dan als or moeten zeggen: we www.orinformatie.nl @informatief adviseren niet. Maar dat vinden we niet zo handig. We zitten daar immers voor de medewerkers.’ Ideaalbeeld Aan een andere tafel hebben de deelnemers een compleet stappenplan gemaakt in twee kleuren – hoofdzaken in groen, bijzaken in blauw – dat als checklist zou kunnen dienen voor elke or die met een reorganisatie te maken krijgt. Er staan zaken op als ‘draagvlak achterban’, ‘aandacht voor achterblijvers/nazorg voor vertrekkers’ en ‘zorgvuldigheid’. De constatering dat er nog een belangrijk aaneen van de stamgasten, ‘want een beetje or is altijd beter geïnformeerd dan de bestuurder.’ Een ander merkt droogjes op: ‘Dat klopt wel, maar dan moet je ook nog een directeur hebben die er open voor staat dat de or meer weet dan hij.’ ‘Een beetje or is altijd beter geïnformeerd dan de bestuurder’ dachtspunt op de lijst ontbreekt, het vroeg tijdig informeren van de or door de bestuurder, leidt – nadat het ontbrekende item snel in groen is toegevoegd – tot de vraag hoe je er als or voor zorgt dat je zo snel mogelijk weet wat er speelt. ‘Zorgen dat je altijd meer weet dan je bestuurder’, zegt Als de deelnemers de lijst langslopen om te zien op welke punten ze goed scoren en op welke minder goed, moeten ze constateren dat de meesten nog veel werk te verzetten hebben voordat ze aan hun eigen ideaalbeeld voldoen. Het lukt bijvoorbeeld lang niet iedereen om zich in een vroeg stadium te richten op het draagvlak bij de achterban. ‘Dat zou je eigenlijk als eerste moeten doen’, zegt een van de deelnemers, ‘want dan is het voor iedereen logisch dat je gaat reorganiseren.’ Iemand anders zegt: ‘Daar hoort dan ook het vroegtijdig informeren door de bestuurder bij.’ Een paar anderen knikken instemmend. OR informatie 12 | december 2012 ■ 11 Pagina 10

Pagina 12

Interactieve e-vakblad, deze magazine of gids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online publiceren van eonderwijscatalogi.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication