Colofon Redactie-adres OR informatie, vakblad voor ondernemingsraden Postbus 448, 2400 AK Alphen aan den Rijn Tel: 088-5840935 E-mail: or-informatie@vakmedianet-alphen.nl Website www.orinformatie.nl Twitter: @orinformatief OR informatie is een uitgave van Vakmedianet Uitgever Marie-Noëlle Lim Redactie Marion Winnink (hoofdredacteur) Take Ligteringen (eindredacteur) Adviesgroep Robbert van het Kaar, Fenny Michel, Petra Molenaar, Hermie van Ommeren, Loe Sprengers Medewerkers Herman Feddema, Paul F. van der Heijden, Inge Hofstee, Jac. Janssen, Maria de Jong, Th eo Keltjens, Eva Knipschild, Loek Kusiak, Josee Lamers, Bernard van Lammeren, Take Ligteringen, Chris Nekeman, Paul Peijnenburg, Jan Popma, Sjef Stoop, Gabi Stouthart, Elske ter Veld Vormgeving colorscan BV, Voorhout www.colorscan.nl Druk Deltahage Klantenservice OR informatie Postbus 2238, 5600 CE Eindhoven Tel: 088-5840888 Fax: 088-2266675 E-mail: klantenservice@vakmedianet.nl Prijzen Abonnementen (10 nummers) € 165,-, losse nummers € 21,95 (incl. BTW en verzendkosten). Abonne menten kunnen schriftelijk tot uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het nieuwe abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Advertenties Siske Sardjoe, tel. 088-5840910 Yvonne Bansagi, tel. 088-5840936 Media Order Support Leonie Kosterink, tel. 088-5840919 Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentie wezen, gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. Een exemplaar van de Regelen voor het Advertentiewezen is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de uitgever. Op alle uitgaven van Vakmedianet zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn op 22 oktober 2012 bij de griffi e van de Rechtbank te ’s-Gravenhage gedeponeerd onder depotnummer 66/2012. Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van artikelen aan OR informatie impliceert toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging ten behoeve van de elektronische ontsluiting van OR informatie. Overname van artikelen door derden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Coverillustratie: Mark de Koning Inhoud Laatste-keer-momenten Op 14 december werkte cor-voorzitter Fons Welters exact 31 jaar bij – wat nu heet – Automotive & Aerospace Coatings, de vestiging van Akzo Nobel in Sassenheim. Die dag is meteen zijn afscheidsreceptie. Hij gaat ‘dit hier’ zeker missen, zegt Welters, wijzend op zijn werkplek. Akzo Nobel blijft hij beschouwen als een sociale werkgever, ook al moet het ‘steeds maar minder en minder’ . 14 Arbocoördinator en or werken samen aan RI&E ‘Deze aanpak was nogal anders’ Het academisch tandheelkundig centrum ACTA won eerder dit jaar de prijs voor de beste risico-inventarisatie en -evaluatie van Nederland. Arbo- en milieucoordinator Jaap Sneep dankt de prijs aan zijn eigengereide en arbeidsintensieve werkwijze en aan de goede samenwerking met de ondernemingsraad. Samen met or-lid Cees Kleverlaan licht hij het proces toe. 22 Radiostilte Als 70 procent van de werknemers in je organisatie op straat komen te staan, schrik je wel even. Het overkwam de mensen bij de Wereldomroep. Door politieke besluiten verloor die organisatie meer dan tweederde van zijn budget en zijn personeel. Aan de ondernemingsraad de taak om deze reorganisatie, voor zover mogelijk, in goede banen te leiden. 28 2 ■ OR informatie 12 | december 2012 @informatief www.orinformatie.nl Pagina 1

Pagina 3

Heeft u een archief, onlinekat of digitale PDF-en? Gebruik Online Touch: flyer digitaal publiceren.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication