Wintertijd Actualiteit 4 Actualiteiten overheid 5, 7 Actualiteiten bedrijfsleven 6 Actualiteiten arbo Opinie 8 8 9 Sociale dialoog en eurocrisis Een zekere leeftijd Reageren is vooruitzien Reportage 10 Medezeggenschapscafé over or en reorganisatie 14 Vertrekkend medezeggenschapper blikt terug 22 Arbocoördinator en or werken samen aan RI&E 28 Wereldomroep op zoek naar nieuwe missies 32 Or provincie negatief over aanpak reorganisatie Achtergrond 16 Constructieve kritiek verbetert de samenwerking 20 Invloed uitoefenen via het jaarverslag 26 Twee jaar bedrijfscommissies markt I en markt II 30 Leefstijl bespreekbaar maken 34 Reorganiseren met nieuw psychologisch contract Jurisprudentie 36 Ziekmelding op zelfde dag ontslagaanvraag 36 Or pikt sluiting afdeling niet 37 Is een raad van werknemers een or? Rubrieken 13 Portret van Gerard Vogels 19 Checklist: het maken van een or-jaarverslag 25 Gabi geeft antwoord: raadpleging achterban 31 5 vragen aan Sjoerd van den Heuvel 38 OR opleidingen Ik houd wel van dit jaargetijde waarin de maan in zijn volle grootte door de bomen schijnt. Het jaargetijde waarin de ene dag mooi zonnig is en de volgende gehuld blijft in een dikke mist. Hoewel het jaar nog een maand te gaan heeft als ik dit schrijf, bespeur ik toch een subtiele verandering in mijn directe omgeving. Er tintelt een verwachting door de straten. Er zweemt een sfeer van gezelligheid en welbehagen. De feestdagen naderen! In de trein hoor ik twee jonge vrouwen heftig overleggen over wat ze eerste en tweede kerstdag zullen dragen als ze uitgaan: een nieuw jurkje of toch maar dat rokje van vorig jaar, maar dan wel met...en er volgt een onnavolgbare rij van eisen waaraan voldaan moet worden voor het perfecte plaatje. Ze krijgen het nog druk, want er zal fl ink gewinkeld moeten worden, zo te horen. Hoezo crisis, vraag ik me af. Maar kom, ik dwaal af. Terug naar de werkelijkheid van de medezeggenschap en dit tijdschrift. Dit is dus laatste nummer van dit jaar. Het kerstnummer zogezeid, maar geen dubbeldikke ‘glossy’ om de kerstvakantie mee door te komen, met gloedvolle artikelen waarin we terugblikken op het jaar. Ook geen foto's van de medezeggenschap in de praktijk, maar dan met warmere kleuren, een goudglans, een soft tone... Nee, we doen het gewoon als altijd. Of had het toch anders gemoeten? Ik hoor het graag. Hoe doen jullie dat eigenlijk? Wie is er al bezig met een jaarverslag? En zeg nou niet: ‘Dat hoeft toch niet, want ze hebben toch elke maand onze nieuwsbrief kunnen lezen.’ Wie weet immers zelf nog exact wat er begin dit jaar speelde en hoe daarmee is omgegaan, wat de afwegingen waren en hoe het hele proces verlopen is? Dit is toch hét moment om nog eens terug te kijken en er een smakelijk verhaal van te maken. Ik hoor het gezucht al, maar een jaarverslag is een prachtig instrument om open en transparant aan je achterban te laten zien wat je gedaan hebt, vanuit welke visie je werkt en op welke manier je hebt geprobeerd invloed uit te oefenen. En ongetwijfeld is er ook wel eens iets niet (helemaal) gelukt. Waarom zou je daar geen begrip voor vragen of uitleg aan geven? Mijn kerstkalkoen valt ook wel eens droger uit dan de bedoeling was. Maar dat komt dan vast doordat ik bezig was een column te schrijven en even niet op de tijd lette, of zoiets. Juist in het jaarverslag kun je het volledige verhaal vertellen, kun je laten zien wat medezeggenschap in jullie organisatie inhoudt, wat het lastig maakt en wat er juist zo interessant aan is. Zie het niet als een wettelijke verplichting, maar als een instrument waarmee je medezeggenschap in de etalage kunt zetten. Hul je niet in een winterse mist die alles dempt, maar laat het tintelen. Ik wens jullie plezierige feestdagen en zie jullie volgend jaar weer. w w w.orinform a t ie.nl @informa t ief www.orinformatie.nl @informatief Hoofdredacteur OR informatie Reageren? Stuur een mail naar: marionwinnink@vakmedianet.nl OR informatie 12 | december 2012 ■ 3 Pagina 2

Pagina 4

Heeft u een uitgave, i paper of web clubmagazines? Gebruik Online Touch: publicatie converteren naar een online publicatie.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication