Actualiteiten Overheid De échte or van de VU ‘Or VU staat zijn mannetje’ kopten wij in het oktobernummer op deze pagina. Bij het bericht stond de foto van een or die helaas niet, zoals het bijschrift beweerde, die van de Vrije Universiteit was. Ambtelijk secretaris Kitty Jong stuurde daarop een foto met de juiste gezichten. In de twee tussenliggende maanden is veel gebeurd, zegt Jong. De impasse in het overleg is doorbroken. Met een rechtszitting in het vooruitzicht startten de or en het college van bestuur een intensief bemiddelingstraject, dat medio oktober resulteerde in een voorlopig akkoord. De or wilde echter pas definitief akkoord gaan als de vakbonden hadden ingestemd met het sociaal plan. Dat akkoord werd op 31 oktober bereikt. Nog diezelfde dag trok de or de rechtsgang naar de Ondernemingskamer in. In het bemiddelingsakkoord tusDe 21-koppige or van de Vrije Universiteit Amsterdam, met in het midden (roze jasje) vice-voorzitter Jelly Reinders, daarnaast ambtelijk secretaris Kitty Jong en or-voorzitter Ottho Heldring (met bril). sen or en CvB staan harde afspraken over de voortgang van de reorganisatie en de rol daarbij van de or. Zo is het toetsingskader bijOr bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen: ‘Toekomst ongewis’ De or van de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen wist begin november zo’n vijfduizend handtekeningen te verzamelen tegen de gemeentelijke bezuinigingen. Wethouder Jaap Bos van Terneuzen geeft vooralsnog geen krimp. Wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen is nog onzeker. De stichting Bibliotheek ZeeuwsVlaanderen omvat veertien vestigingen, verspreid over de hele regio. De hoofdlocatie ligt in Terneuzen en deze wordt naar het zich laat aanzien het zwaarst getroffen. Volgend jaar moet de bibliotheek het met 50.000 euro minder doen, tot en met 2016 wordt nog eens jaarlijks 150.000 euro bezuinigd. Ook in de gemeente Hulst wordt stevig gesnoeid, in andere gemeenten wordt 4 ■ OR informatie 12 | december 2012 nog onderhandeld. ‘Dat maakt het zo ingewikkeld’, zegt or-secretaris Annelies Ingels. ‘Elke gemeente voert haar eigen beleid. We hebben nog geen zicht op de definitieve begroting. Er ligt ook nog geen adviesaanvraag.’ Desondanks kan de or terugkijken op een succesvolle actie. De handtekeningen werden op tal van plaatsen ingezameld, ondersteund door een actiecomité van sympathisanten. De overhandiging ervan aan de wethouder leidde tot veel publiciteit. Op de website van de bibliotheek heeft de or een actiepagina geopend. Daar wordt aandacht gevraagd voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen en voor de Europese strijd tegen de ongeletterdheid. gesteld: niet geld moet het belangrijkste criterium zijn, maar de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Alle plannen moeten in een vroeg stadium met de or of de orcommissies besproken worden. Ook is het voornemen uitgesproken om op alle fronten tot overeenstemming te komen. In het sociaal plan ligt de nadruk op de begeleiding van werk naar werk. Met ontslag bedreigde medewerkers worden minimaal twee jaar en één maand en maximaal zes jaar en één maand begeleid in het vinden van een nieuwe baan. Gemeentesecretarissen willen loon naar werken Als het aan de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) ligt, bestaat de gemeente-cao straks nog uit ‘hooguit drie A4’tjes’. Binnen dit uitgedunde kader moeten gemeenten zelf ruimte krijgen om afspraken te maken met hun ambtenaren. Een voorstel hiertoe werd dit najaar gepresenteerd op het jaarcongres van de VGS in Nijmegen. Een dertiental leden, verenigd onder de noemer #Gowege (Goed Werkgeverschap), heeft de beoogde cao op papier uitgewerkt en wil er de komende tijd in de eigen gemeenten mee experimenteren. ‘Uiteraard in goed overleg met de or’, meldt het verslag op de website van de VGS. Voor de vakbonden ziet #Gowege in de toekomst geen rol van betekenis meer. De cao wordt een zaak voor de or. De voorgestelde cao is gestoeld op ‘vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden’, heet het. Dat betekent onder meer: geen jaarlijkse periodieken meer, maar vastgelegde minima en maxima met ruimte voor prestatiebeloning. Het pakket van secundaire arbeidvoorwaarden kan worden samengevoegd tot één persoonlijk budget dat medewerkers naar keuze kunnen inzetten. De huidige cao is te complex en te beschermend, vinden de secretarissen. Werknemers zijn mans genoeg om hun eigen zaken te bepleiten. @informatief www.orinformatie.nl Pagina 3

Pagina 5

Heeft u een reclamefolder, page flip of internet nieuwsbrieven? Gebruik Online Touch: archief bladerbaar maken.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication