Actualiteiten Bedrijfsleven Tineke de Roo nieuwe or-voorzitter Ahold Vice-voorzitter Tineke de Roo volgt de onlangs uit zijn functie ontheven or-voorzitter Ton Augustinus bij Ahold op. Wel mag Augustinus aanblijven als lid. Vanwege zijn kritiek op het vakbondsbeleid in de Verenigde Staten van Amerika zegde de ondernemingsraad van Ahold enige maanden geleden het vertrouwen op in voorzitter Ton Augustinus. Zijn kritiek over intimiderende praktijken tegen vakbonden had hij geuit tijdens een werkbezoek dat hij samen met een FNVdelegatie aan de Verenigde Staten bracht. Het tijdschrift Working in these Times deed hier vervolgens verslag van. De directie van Albert Heijn/Ahold Europe kon voor deze berichtgeving weinig begrip opbrengen en riep het dagelijks bestuur van de or op het matje. Meteen hierna zegde de ondernemingsraad het vertrouwen in Ton Augustinus op en besloot hem als voorzitter af te zetten, een beslissing die overigens werd genomen zonder toepassing van hoor en wederhoor. In een toelichting op het benoemen van De Roo als nieuwe or-voorzitter van Ahold stelt orwoordvoerder Erik Kok: ‘De benoeming van een voorzitter is een interne kwestie. Wij nemen dus afstand van recente uitlatingen van het FNV in de media over het afzetten van Augustinus. Tot begin oktober heeft hij die voorzittersrol volgens ons goed vervuld. We benadrukken dat hij een gewaardeerd or-lid is en kan blijven, en gaan nu weer volop aan de slag met onze taken voor het bedrijf en alle medewerkers.’ Augustinus bijt terug in een reacImtech schrapt 900 banen Bij technisch dienstverlener Imtech verdwijnen 900 banen, waarvan 600 in de Benelux. Aanleiding hiervoor is de moeilijke economie en daarmee samenhangende tegenvallende prestaties. De malaise speelt vooral in de Benelux en Spanje en bij de Marine. In de meeste andere regio’s is er volgens het bedrijf sprake van ‘gezonde groei en goede financiële prestaties’. Een woordvoerder van de ondernemingsraad reageert zo: ‘Deze stappen zijn helaas onvermijdelijk. We hebben altijd gehoopt dat de economie aan zou trekken, maar dat gebeurt niet. De bestuursmaatregelen betreuren we natuurlijk maar we begrijpen ze wel. Als or kunnen we niet veel meer doen dan onze medewerkers op de hoogte houden van de ontwikkelingen tijdens regelmatige personeelsbijeenkomsten. Voor ons als or ligt nu evenwel de prioriteit op het afspreken van de best mogelijke voorwaarden op basis waarvan menwww.orinformatie.nl @informatief tie: ‘Als ik in de Nederlandse or praat over de corporate responsibility van Ahold, en in de Amerikaanse vestigingen intimidatie tegenkom, dan moet ik dat zeggen. We moeten als onderneming waken over onze codes, en daar heb ik als orvoorzitter ook een rol in.’ Tientallen arbeidsplaatsen weg bij Sanoma Sanoma schrapt in Nederland een onbekend aantal banen. Deze komen bovenop de tientallen arbeidsplaatsen die het Finse mediabedrijf sinds dit voorjaar al wilde schrappen. Ging het in eerste instantie om het opdoeken van een groot aantal commerciële en ondersteunende functies, de nieuwe ontslaggolf betreft vooral fte’s op de sales- en marketingafdeling. Reden voor de voorgenomen reorganisatie is de dalende tijdschriftenoplage en dalende advertentie-inkomsten als gevolg van de economische crisis. Ook zegt het bedrijf zichzelf te willen omvormen van tijdschriftenuitgever tot multimediabedrijf. Sanoma geeft in Nederland ondermeer Donald Duck, Libelle en Playboy uit en is daarnaast eigenaar van SBS6 en nu.nl. Gevraagd naar een reactie onthield de ondernemingsraad zich liever van commentaar. sen vertrekken. Daarnaast spannen wij ons in om mensen van werk naar werk te begeleiden.’ Om de kosten voor de reorganisatie te dekken reserveert Imtech een eenmalige post van 50 miljoen euro. Ook neemt de organisatie een afschrijving van de Spaanse activiteiten ter hoogte van 20 miljoen. Exclusief de eenmalige voorziening voor de reorganisatie verwacht Imtech voor dit jaar een verdere groei van het bedrijfsresultaat. De orderportefeuille van Imtech steeg tot 6,4 miljard euro en vormt volgens het bedrijf ‘de opmaat voor verdere groei in 2013.’ Recent kwam de technisch dienstverlener in het nieuws door een poging om 150 werknemers van Imtech Buildings onder te brengen in een zogeheten flexpool. De bonden doorzagen deze truc om ‘op een makkelijke manier van personeel af te komen’ en sleepten Imtech voor de rechter. Deze bepaalde dat het bedrijf op straffe van een dwangsom moest stoppen met de flexpool. Aan deze oproep gaf Imtech gehoor. Actueel nieuws lees je op www.orinformatie.nl of op je iPhone via onze gratis app. Volg ons ook op Twitter (@orinformatief). OR informatie 12 | december 2012 ■ 5 Foto: Imtech Pagina 4

Pagina 6

Interactieve online boek, deze presentatie of archief is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van e-magazines.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication