Actualiteiten Gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen is uiteraard een goede zaak op een lawaaiige werkvloer. Maar nog beter is minder blootstelling aan lawaai. Dat begint met beter meten. Geluidsmeting is een logische start bij de aanpak van geluidshinder. Dat concludeert Jos Bosman in zijn artikel ‘Tegen dovemansoren’ in vakblad Arbo. Bij het meten van het geluid moet steeds worden uitgegaan van de medewerker die het geluid ondergaat. Er zijn drie manieren om die blootstelling te meten: uitgaand van bepaalde taken die iemand uitArberheid Ov o Stop gehoorbeschadiging bij de bron voert, willekeurige metingen op verschillende tijdstippen van een werkdag, en door een medewerker enkele dagen lang een apparaat (dosismeter) te laten dragen dat de geluidswaarden meet. Deze verschillende metingen leveren de informatie op waarmee vervolgens de geluidsbron aangepakt kan worden. Deze aanpak behoort tot de inspanningsverplichting van de werkgever. Hij kan namelijk niet volstaan met het aanbieden van gehoorbescherming, zo blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof uit mei 2011, maar zal maatregelen moeten treffen om de blootstelling aan geluid te beperken. Muffe lucht funest voor concentratie Muffe binnenlucht blijkt nog slechter voor de concentratie dan gedacht. Het is tijd voor actie, blijkt uit recent Amerikaans onderzoek. Het onderzoek naar de invloed van frisse dan wel onfrisse lucht was gericht op scholen, maar de conclusies gelden net zo goed voor alle andere gebouwen waar veel mensen bijeen zijn om te leren of te werken. Dat een te hoog CO₂gehalte binnen slecht is voor het leren, stond al langer vast. De Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB) bood in 2008 al een petitie aan de Tweede Kamer aan met het verzoek geld uit te trekken om de scholen te verfrissen. Daarna kwam er inderdaad geld vrij, maar onvoldoende om de ventilatie van alle lokalen in alle scholen te verbeteren. Uit nieuw onderzoek door het Berkeley Lab van de University of California blijkt dat de normen voor frisse scholen aangescherpt moeten worden. Tot nu toe werd aangenomen dat een CO₂-gehalte van 1000 ppm in orde was (ppm is een concentratiemaat: parts per million). Maar het recente onderzoek toont aan dat ook bij die concentratie de prestaties al duidelijk merkbaar achteruit gaan. Deze CO₂-concentratie ontstaat al snel in vergaderzalen en klaslokalen waar groepen mensen langere tijd bij elkaar zijn. Bij 2500 ppm kelderen de resultaten zelfs dramatisch: de proefpersonen konden bij dat CO₂-niveau niet meer goed nadenken. Meer ventilatie en betere luchtverversing zijn geboden, concludeert VOS/ABB. Weer meer depressies door werkstress De werkuitval door depressie is voor het tweede opeenvolgende jaar gestegen. Per sombere werknemer nam ook de verzuimperiode toe. Tijdsdruk Werk- en tijdsdruk gaan hand in hand. Negen op de tien Nederlanders ervaart steevast te weinig tijd te hebben. Bijna de helft van alle werkenden meent dat het ‘nieuwe werken’ hiertegen helpt. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction onder achthonderd werkenden. Thuiswerken en flexibele werktijden kunnen helpen om de druk te verlichten, meent de helft van de ondervraagden. Invloed op het werkrooster, kort6 ■ OR informatie 12 | december 2012 om, maar slechts 27 procent heeft die luxe. Vrouwen hebben het meest last van tijdstress, maar zij werken dan ook minder thuis dan mannen. Het onderwijs staat ook garant voor een flinke dosis stress door de klok. Hoger opgeleid en jonger dan 45 zijn enkele andere indicatoren. Wie wil nagaan wat het ‘nieuwe werken’ voor hem kan betekenen, kan op internet de Tijdmanager invullen. Ga daarvoor naar de volgende website: http:// www.hetnieuwewerkendoejezelf. nl/tijdmanager. Arbo-organisatie 365 becijfert dat in 2011 de verzuimgevallen wegens depressie met 27 procent zijn toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal verzuimdagen nam zelfs met 55 procent toe. Deze trend zet in 2012 door. Belangrijke oorzaak van de langere verzuimduur is dat mensen langer door blijven werken met klachten uit angst hun baan te verliezen. Toenemende werkdruk zorgt ervoor dat mensen die daar niet tegen kunnen en geen hulp inschakelen, in een depressie belanden. Gemiddeld duurt het dertig dagen voordat de zieke werknemer weer aan de slag gaat. Dat kost de werkgever al gauw 6000 euro. En dan zijn er nog de verliezen door verminderde productiviteit van depressieve medewerkers die wél doorwerken. 365 schat die – verborgen – kosten op zes- tot zevenmaal de ‘zichtbare’ verzuimkosten. De kans dat een werknemer die eenmaal depressief was, na terugkeer opnieuw uitvalt is vijftig procent. @informatief www.orinformatie.nl Pagina 5

Pagina 7

Voor drukwerk, online onderwijs catalogi en clubmagazines zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw clubmagazines.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication