Actualiteiten ‘Werknemers betrekken bij cao-overleg’ Een groeiend aantal werkgevers wil hun werknemers meer betrekken bij het cao-overleg. Vooral ondernemingen die daarover met vakbonden onderhandelen, uitten die wens. Dit blijkt uit een onderzoek van werkgeverskoepel AWVN. Bijna de helft van de ondernemingen die meewerkten aan het onderzoek, onderhandelen met de vakbond over de collectieve arbeidsvoorwaarden. Dat is de geeigende weg. Bij die ondernemingen heerst ook de meeste ontevredenheid over de wijze waarop werknemers vertegenwoordigd zijn. Dat lijkt logisch. Ten eerste omdat de vakbond, als onafhankelijke derde, in de beste positie verkeert om stevige eisen te stellen namens de werknemers. Ten tweede – en dat werkt tegen de bonden – zijn steeds minder werknemers aangesloten bij een vakbond en vertegenwoordigen de bonden dus een steeds kleiner deel van de werkvloer. Deze conclusies vermeldt het persbericht echter niet. Maar liefst dertig procent van de respondenten blijkt met de ondernemingsraad te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Van hen is zestien procent ontevreden over de representativiteit. Dat wijst erop dat ondernemingsraden in elk geval gezien worden als betere vertegenwoordigers van werknemers dan de bonden. Saillant detail: werkgevers zijn volgens AWVN ‘nadrukkelijker’ op zoek naar betrokkenheid van hun werknemers bij het halen van de bedrijfsdoelen en het oplossen van problemen. Alleen weten ze niet zo goed hoe ze dat moeten organiseren. Zes op de tien ondernemingen blijkt niet vooraf over deze zaken te communiceren met zijn werknemers. Eenderde laat dat ook na tijdens het proces, dus bijvoorbeeld tijdens de cao-onderhandelingen. Over de wijze waarop werknemers betrokken moeten worden, doet het onderzoek geen uitspraken. De AWVN suggereert wel dat ondernemers ‘modernere vormen van overleg’ moeten zoeken, zoals ‘een digitaal cao-patform’. Coach voor or en directie IBM De relatie tussen de or en de directie van IMB Nederland was dermate verslechterd dat een coach hen weer met elkaar in gesprek moest krijgen. IBM wil in Nederland 240 banen schrappen, plus nog eens honderden flexwerkers de deur wijzen. De ondernemingsraad vond dat plan te weinig onderbouwd en liet dat weten in een interne mail. De directie was van mening dat ze de or wel voldoende had geïnformeerd, en de toonzetting van de or-mail beviel de directie niet. Zij vond dat de or zich teveel als een vakbond opstelt en te hoge eisen stelt. Vervolgens weigerde de directie nog verder te praten met de or. De or spande bij de Ondernemingskamer een zaak aan tegen haar directie over de voorgenomen reorganisatie. Daar kwam dit conflict aan het licht. Er is een coach ingeschakeld om de partijen weer met elkaar in gesprek te brengen. Volgens FNV Bondgenoten is het verzet op de werkvloer groot. Sommige salarissen zijn volgens deze bron al zes jaar lang bevroren. Eerder dit jaar stapten al twee ondernemingsraden van IBM naar de Ondernemingskamer nadat de directie een negatief advies over een eerdere reorganisatie had geweigerd. Nationale-Nederlanden schrapt 1350 banen Nationale-Nederlanden, de grootste levensverzekeraar van Nederland, schrapt 1350 banen. De ingreep is onderdeel van een reorganisatie die bij moederbedrijf ING in totaal 2350 banen kost. Dat er in de financiële sector ontslagen zouden vallen was verwacht, maar het schrappen van 1350 op een totaal van 6500 banen, kwam toch hard aan bij de verzekeraar. Moederbedrijf ING moet verzekeringsdochter NN afstoten op last van de Europese Unie, omdat het bedrijf in 2008 en 2009 staatssteun heeft ontvangen. Het moederbedrijf hoopt dat de verzekeraar straks, in afgeslankte vorm, beter te verkopen valt. Of dat werkelijk zo zal zijn, is maar de vraag. De financiële sector heeft een enorme imagodeuk opgelowww.orinformatie.nl @informatief bedrijf om.’ De vakbonden zetten nu in op een goed sociaal plan voor de afvloeiende werknemers, omdat de kans miniem lijkt dat zij in dezelfde sector een nieuwe baan vinden. De verzekeraars richten hun pijlen nu op de veranderende pensioenmarkt. ING hoopt in 2015 klaar te zijn met het aflossen van zijn staatsschuld. Intussen krijgt ING van de EC meer tijd om zijn zaken op orde te brengen. Bedrijfsleven pen. Die heeft hij aan zichzelf te danken, door de verkoop van ondoorzichtige ‘producten’ en het inhouden van te hoge ‘kosten’ aan klanten, die hun inleg veel minder zagen opbrengen dan hen ooit was voorgespiegeld. In Trouw vat vakbondsbestuurder Fred Polhout van FNV de situatie als volgt samen: ‘De meeste verzekeringsproducten zijn dood. De kosten moeten omlaag, anders valt het hele Actueel nieuws lees je op www.orinformatie.nl of op je iPhone via onze gratis app. Volg ons ook op Twitter (@orinformatief). OR informatie 12 | december 2012 ■ 7 Foto: Nationale-Nederlanden Pagina 6

Pagina 8

Scoor meer met een e-commerce shop in uw brochures. Velen gingen u voor en publiceerden catalogussen online.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication