Tekstverklaring Invloed uitoefenen via het jaarverslag Het jaarverslag is voor veel ondernemingsraden een ‘moetje’ en de ervaring leert dat die meestal niet tot enthousiasme leiden. Hoe maak je er dan toch iets moois van? Door het jaarverslag van de or te benaderen als een middel om invloed uit te oefenen. Maar hoe doe je dat? Door Walter van der Ploeg Visitekaartje Rode draad Tekst en beeld ‘V oor u ligt …’ Zo begint menig orjaarverslag. Het klopt, maar is het aantrekkelijk? Tien tegen een dat het verslag verder gaat met een feitelijke opsomming. Grote kans dat de lezer afhaakt. Het is dus de kunst om de lezer te boeien. Het jaarverslag lijkt een doel op zich, want het moet volgens de wettelijke voorschriften. Als je het echter als een middel beschouwt, ontstaat er een ander beeld: je kunt schrijven vanuit wat je wilt bereiken. Welke boodschap wil je dat er vooral blijft hangen? Het opsommen van data, onderwerpen en vergaderingen geeft een ander beeld (dat van de vergaderende or) dan het beschrijven van de dilemma’s, de belangentegenstellingen en de resultaten van alle inspanningen rondom de vergaderingen (dat van de afwegende, hardwerkende or). Een andere mogelijkheid is het beschrijven van de criteria die de or heeft gehanteerd. Wat vindt de or belangrijk bij organisatiewijzigingen of bezuinigingen? Welke belangen wegen het zwaarst voor de or? Het effect van dit concreet beschrijven is dat het duidelijkheid geeft aan de bestuurder en het MT. Door dilemma’s, belangenafwegingen en criteria rondom thema’s in het jaarverslag te beschrijven geef je als or je visitekaartje af. Samenhang Met enige moeite is er samenhang te vinden in de thema’s die aan de orde zijn geweest, 20 ■ OR informatie 12 | december 2012 bijvoorbeeld de zoektocht naar evenwichtige bezuinigingen, een fair sociaal plan, de relatie met de bestuurder et cetera. Door even ‘boven de materie te hangen’ valt er een overkoepelend thema te ontdekken. Een voorbeeld. Een ondernemingsraad vond dat de bestuurder in de loop van het jaar wel heel vaak zei: ‘het loopt’. Dat klonk als ‘we zijn er mee bezig’ maar kon ook worden uitgelegd als ‘we kunnen (willen?) er nog niet zo veel over zeggen’ en ‘de or is nog niet aan zet’. De or besloot het jaarverslag op te hangen aan het thema ‘het loopt’. De kop, enkele illustraties, enkele onderwerpen: steeds keerde het thema terug. Het jaarverslag sloot af met de vooruitblik hoe de or daar mee om zou gaan. Voor de achterban was het een interessant en lezenswaardig kijkje in de keuken. Maar wat nog belangrijker was: met de bestuurder konden betere afspraken gemaakt worden over de rol van de or. Dit (bedoelde!) effect was het resultaat van een bewuste keuze in de opzet van het jaarverslag. Tussenkoppen De kop ‘commissie arbeidsomstandigheden’ geeft een heel ander effect dan de kop ‘het verhaal achter de verzuimcijfers’ of ‘van werkdruk naar werkplezier’. Het begint met bedenken waar de lezer in geïnteresseerd is of wat je bij de lezer wilt bereiken. Denk Het is van belang dat er eenheid in schrijfstijl komt niet alleen aan verantwoording afleggen, maar ook aan ‘een signaal afgeven’ of een pleidooi houden voor een thema dat de or belangrijk vindt. Schrik er niet voor terug om aan te geven wat nog niet goed gelukt is, of waar de or niet tevreden over is. Minstens zo belangrijk is het beschrijven van succesvolle activiteiten en projecten, ook al zijn ze klein of pril. Het dalende ziekteverzuim op een afdeling waar verzuimpreventie op de agenda is gezet, bijvoorbeeld, of de grotere tevredenheid onder personeel bij een verbeterd roostersysteem. Het benoemen van positieve ontwikkelingen in het jaarverslag heeft invloed! Bewust invloed uitoefenen Or-werk is politiek bedrijven en het or-jaarverslag maakt daar deel van uit. Het is dus een serieuze kwestie. Reden temeer om het jaarverslag niet op een clubblad te laten lijken, met allerlei weetjes over de or en de leden zelf. Speelt er de komende tijd een mogelijke organisatieverandering? Schroom niet om te laten blijken wat de or belangrijk vindt. Staat er bijvoorbeeld een reorganisatie op stapel? Geef aan wat de inzet van de or zal zijn: een goed doortimmerd businessplan, het niet accepteren van gedwongen ontslagen of een sociaal plan et cetera. Natuurlijk kan dit het een en ander teweeg brengen. Wellicht zal de bestuurder de or @informatief www.orinformatie.nl Pagina 19

Pagina 21

Voor magazines, online maandbladen en onderzoeksrapporten zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw reclamefolders.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication