Do’s en don’ts in het jaarverslag Niet doen Alles opsommen waar de or mee bezig is geweest Zonder toelichting vermelden waar de or over geadviseerd of mee ingestemd heeft Doen Kies voor een lijn in het verslag: bijv. aan de hand van hoofdthema’s of belangrijke gebeurtenissen Vertel wat de overwegingen van de or zijn geweest; geef aan wat het resultaat van de or-inspanningen is geweest m.b.t. de behandelde onderwerpen. Geef ook aan wat niet bereikt is! Achter elkaar plakken van de or-bulletins Maak een selectie ‘ Alles moet verantwoord worden’ Schrijven om de feiten op te sommen Alleen voor de achterban schrijven Je beperken tot een verslag over het afgelopen jaar Schrijven vanuit de denkwereld van de or Het jaarverslag benaderen als een clubblad, met faits divers en informatie over het wel en wee van de or en de leden zelfs aanspreken. Dat is niet erg. Het is zelfs een goed teken: het jaarverslag wordt gelezen! Geen ronkende teksten Teksten kunnen ook té enthousiast zijn. Al te schreeuwende teksten of koppen stoten af. Vergelijk het met folders: sommige hebben you-appeal, die trekken aan, en andere stoten af. Het helpt om de teksten van de or door een niet-ingewijde te laten lezen. Vraag Maak bewuste keuzes waar je het over wil hebben Schrijf met het effect van wat je wil vertellen voor ogen: wat wil je dat bij de lezer blijft hangen? De bestuurder en het MT leest mee! Welke boodschap wil je overbrengen? Blik vooruit op de komende periode; geef aan wat de or wil bereiken Kruip in de huid van de lezer: wat zou zijn/ haar belangstelling wekken? De lezer heeft doorgaans meer belangstelling voor de resultaten van de or niet alleen of het helder is wat geschreven is, maar ook hoe het overkomt. Welke boodschap blijft hangen? Dit geldt overigens niet alleen voor het jaarverslag, maar ook voor de verslagen en bulletins van de or. Passende illustraties Naast prikkelende koppen en een prettig lezende opmaak kunnen illustraties de attentiewaarde vergroten. Voorwaarde is wel dat de illustraties passend zijn. De cartoons van Fokke en Sukke kunnen ondersteunend zijn, maar ook afbreuk doen. Dat geldt voor veel meer cartoons. Kies dus bewust. Test net als bij teksten bij collega’s uit hoe het over komt. Is een stuk tekst bedoeld om te lachen? Dan past een grappige cartoon. Is het onderwerp serieuzer? Zoek dan een beter passende illustratie. Eenheid in schrijfstijl Wellicht leveren meerdere or-leden een tekstbijdrage. Het is echter wel van belang dat er eenheid in schrijfstijl komt. Op zijn minst dezelfde (voltooid tegenwoordige?) tijd, en steeds (bij voorkeur) actief taalgebruik. Redigeren is een must. Volgens de reglementen is de secretaris verantwoordelijk, maar wellicht kan een ander hierbij helpen. Vlees en bloed Realisme loont. De ballon van al te ronkende verhalen wordt door de lezer doorgeprikt. Een ‘goed-nieuwsshow’ zal het imago van de or geen goed doen. Wees daarom eerlijk: etaleer niet alleen de successen, maar vertel ook wat niet gelukt is. Geef aan waar het geven en nemen in heeft gezeten. Vergelijk het met het kabinet Rutte-Asscher: iedereen weet dat er compromissen zijn gesloten. Het is niet erg om te laten zien waar de or iets heeft moeten toegeven. Vervolgens pak je het podium weer door te tonen waar je trots op bent. Ook dat is invloed uitoefenen. Walter van der Ploeg is senior trainer/adviseur bij Bureau Zuidema. walter.vd.ploeg@zuidema.nl www.orinformatie.nl @informatief OR informatie 12 | december 2012 ■ 21 Pagina 20

Pagina 22

Voor boeken, online drukwerk en kranten zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw drukwerk.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication