Interview ‘Deze aanpak was nogal… Arbocoördinator en or werken samen aan risico-inventarisatie Het academisch tandheelkundig centrum ACTA won eerder dit jaar de prijs voor de beste risico-inventarisatie en -evaluatie van Nederland. Arbo- en milieucoördinator Jaap Sneep dankt de uitverkiezing aan zijn eigengereide en arbeidsintensieve werkwijze en aan de goede samenwerking met de ondernemingsraad. Samen met or-lid Cees Kleverlaan licht hij het proces toe. Door Take Ligteringen E nkele jaren geleden verhuisde het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) van een verouderd complex in Amsterdam-West naar een gloednieuw gebouw bij de Zuidas. De verplaatsing betekende onder andere dat er een geheel nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moest worden gemaakt. Elk gebouw, nieuw of niet, brengt immers specifieke risico’s met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van de mensen die er werken – en in dit geval ook van de studenten. Arbo- en milieucoördinator Jaap Sneep viel met zijn neus in de boter. Hij was nog maar net overgekomen van Defensie, waar hij bijna tien jaar als veiligheidskundige had gewerkt, en kreeg nu de taak om alle arbeidsrisico’s bij zijn nieuwe werkgever te inventariseren en zo mogelijk weg te nemen. Dat laatste was soms heel makkelijk, vertelt hij. ‘Ik kwam bij één collega die zei dat hij op zijn werkplek te weinig licht had. Toen ben ik naar de facilitaire dienst gegaan en daar heb ik een bureaulamp gehaald. Stekker erin, geregeld! Het gaat dus niet alleen om het produceren van een RI&E op papier, het gaat er ook om dat je direct iets kunt betekenen.’ Niettemin was het document dat Sneep produceerde dermate indrukwekkend dat hij dit jaar de prijs won voor de beste RI&E van Nederland. Die bekroning dankte hij voor een belangrijk deel aan zijn werkwijze: veel contact met de werkvloer (bij ACTA werken zo’n 650 mensen) en een intensieve samenwerking met de ondernemingsraad. Hij had zich er beduidend makkelijker van af kunnen maken, want de Vrije Universiteit waar ACTA deel van uitmaakt, beschikt over een standaard RI&E22 ■ OR informatie 12 | december 2012 methode. Het feit dat Sneep ervoor koos om die links te laten liggen en zijn eigen weg te gaan, sprak bij de beoordeling door de jury extra in zijn voordeel. OR informatie spreekt Sneep samen met zijn collega Cees Kleverlaan, die als or-lid nauw bij de totstandkoming van de RI&E betrokken was. Waarom deze aanpak? Sneep: ‘Er bestaan heel veel instrumenten om een risico-inventarisatie uit te voeren, maar er wordt te weinig gekeken naar de activiteiten. Het gaat vaak primair om arbo-zaken – lawaai, gevaarlijke stoffen – en er is te weinig oog voor het werk dat men in de praktijk doet, en voor de risico’s die bij die processen optreden. Ik heb hier bij ACTA dus gekeken wat voor werkprocessen er zijn en wat onze mensen precies voor werk doen. Aan de hand daarvan heb ik geïnventariseerd bij welke activiteit ze bloot staan aan welk soort risico. Die werkwijze is erg arbeidsintensief, maar hij heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo wordt het draagvlak vergroot doordat je de mensen bij het proces betrekt. Ik ben naar ze toe gegaan, heb uitgelegd waar ik mee bezig was en heb ze gevraagd in hoeverre mijn ideeën van hun werkzaamheden overeenkwamen met wat ze in de praktijk deden. Daarbij heb ik ze meteen gevraagd welke risico’s er aan hun werk verbonden waren. Natuurlijk moet je dan oppassen dat je niet verzandt in het soort risico’s als een vinger die tussen een nietma‘De RI&E is niet van de directie, maar van de medewerkers’ chine kan komen, want dat kan iedereen gebeuren. Het gaat over risico’s die direct samenhangen met de hoofdactiviteiten. Op basis van die risico’s heb ik een knelpuntenlijst gemaakt, en daarmee ben ik teruggegaan naar de medewerkers. Ik heb ze gevraagd of het klopte wat er stond, of ik het allemaal goed had begrepen en of er misschien nog iets moest worden aangevuld. Naar aanleiding van de definitieve knelpuntenlijst heb ik toen een plan van aanpak gemaakt. Ook voor dat plan van aanpak heb ik de hulp van de medewerkers ingeroepen. Dan vroeg ik bijvoorbeeld wat, naar hun mening, de beste oplossing was voor het risico van te zwaar tillen. Een tilhulp? Of samen met de fabrikant proberen te komen tot een kleinere verpakking van de spullen die getild moeten worden? Ik heb dus continu teruggekoppeld naar de medewerkers en steeds samen met hen gezocht naar oplossingen. Op die manier heb ik ook getracht het draagvlak te vergroten. Want de RI&E is niet van de directie, maar van de medewerkers.’ Is de ondernemingsraad vanaf het begin bij de totstandkoming van de RI&E betrokken geweest? En op welke manier heeft de or zich ermee bemoeid? Kleverlaan: ‘Voordat Jaap hier kwam, hebben we natuurlijk wel meer arbocoördinatoren gehad, en arbeidsomstandigheden is een onderwerp waar we altijd bovenop hebben gezeten. De laatste jaren nodigen we als ondernemingsraad de deskundigen op de ver@informatief www.orinformatie.nl Pagina 21

Pagina 23

Interactieve internet handleiding, deze catalogus of uitgave is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar online converteren van digi catalogi.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication