anders’ schillende gebieden – waaronder arbo – regelmatig uit om met de verschillende commissies te spreken. Dan kunnen zij een toelichting geven op hun werk, en kunnen we de wederzijdse verwachtingen voor het komende jaar op elkaar afstemmen. We hebben hier te maken met onderwijs, zorg en laboratoriumwerk, en elk terrein heeft z’n eigen specialiteiten. Het knappe van Jaap is dat hij op alledrie de niveaus goed mee kan komen. Vroeger hadden we mensen die goed waren in het ene en minder goed in het andere.’ Sneep: ‘We hadden hier nog geen RI&E omdat we in een nieuw pand zaten, en ik ben dus begonnen met bedenken hoe we dat moesten aanpakken. Aan het management heb ik verteld hoe we dat bij Defensie deden, en ik heb gevraagd of die aanpak ook iets voor ACTA zou zijn. De directeur zorg & bedrijfsvoering zei toen: “Dat is goed, maar weet waar je aan begint.” Ik zei dat ik dat wel dacht te weten. Toen heb ik contact gezocht met de ondernemingsraad. Ik heb gezegd dat ik graag wilde komen uitleggen welke methodiek ik wilde gebruiken bij het maken van de RI&E. Vervolgens heb ik aan de arbocommissie van de or uitgelegd hoe het proces er volgens mij uit zou moeten zien. Ik heb ook gezegd dat ik in de loop van het proces verschillende peildata wilde inplannen waarop ik aan de or verslag zou uitbrengen van wat ik gedaan had, tegen wat voor problemen ik was aangelopen en hoe ver het project gevorderd was. Dat verhaal heb ik ook verteld aan onze arbodienst, die de RI&E uiteindelijk moet toetsen. De or en de arbodienst vonden het een goed idee, en toen ben ik begonnen.’ ‘ Wat was de eerste indruk van de ondernemingsraad, en wat hebben jullie nog aan het plan toegevoegd? Kleverlaan: ‘Jaap komt uit de wereld van Defensie, en hij had een plan van aanpak dat daar ook thuishoort. In het begin valt dat een beetje merkwaardig in een academische omgeving. Hij was zeer gestructureerd en duidelijk: van A naar B, van B naar C en van C naar D. In de academische wereld gaan we www.orinformatie.nl @informatief Cees Kleverlaan (links) en Jaap Sneep. Als er iets te klagen valt, wordt de or al heel snel gevonden’ vaak via een achtbaan van A naar B, dus Jaaps aanpak was nogal…anders. Ik denk dat Jaap dat ook wel zo ervaren heeft. Maar uiteindelijk moet je met dit soort dingen inderdaad in een rechte lijn van A naar B en verder. Dat is het enige wat werkt, want het gaat om het welzijn van je medewerkers. Zeker voor veiligheidszaken heb je gewoon strakke protocollen nodig. We zijn als or dus uiteindelijk wel blij met de aanpak van Jaap.’ Waren jullie dan gewend om op een andere manier met arbeidsomstandigheden om te gaan? Kleverlaan: ‘Niet met de interpretatie van het geheel, maar we praatten er wel duidelijk op een andere manier over. Dat waren nogal eens langdradige discussies. Als je alles op papier zet, maakt dat de materie veel beter bespreekbaar en ook veel beter controleerbaar en uitvoerbaar.’ Vanaf het moment dat jullie het daarover eens waren, hoe heeft de samenwerking zich toen verder ontwikkeld? Sneep: ‘Ik heb een aantal procesbomen gemaakt, van hoofdprocessen naar deelprocessen en activiteiten. Die heb ik aan de or voorgelegd om ze te laten zien hoe het uiteindelijk zou gaan worden. Het is natuurlijk lastig om iets te presenteren dat nog niet af is, maar het geeft wel een richting aan en het maakt duidelijk wat de methodiek van werken is. Ik heb vanaf het begin aan de or duidelijk gemaakt dat ik het niet in mijn eentje deed, maar samen met de medewerkers. Daar ben ik heel open over geweest. Natuurlijk wil iedereen erg graag het hele plaatje zien, maar dat kan natuurlijk niet zo snel. Ik ben twee keer bij de commissievergaderig geweest, en ik had regelmatig contact met de ambtelijk secretaris. Toen ik uiteindelijk een risico-inventarisatie had waar de or “ja” of “nee” tegen moest zeggen, was dat document in de or al dermate voorgekookt – in de goede zin van het woord – dat we daar goed over konden overleggen. Er waren wel wat vragen en onduidelijkheden, OR informatie 12 | december 2012 ■ 23 Pagina 22

Pagina 24

Heeft u een krant, modernmedia of web rapporten? Gebruik Online Touch: boek van papier naar online converteren.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication