Aan dat punt wordt dus nadrukkelijk aandacht besteed in de risico-inventarisatie, mag ik aannemen. Sneep: ‘Dat klopt. Ik heb er zelfs een nadere inventarisatie van gemaakt. Van de Arbeidsinspectie moet je dat in de RI&E voor een aantal specifieke onderwerpen doen. Mede op aandringen van de or heb ik dat gedaan voor psychosociale belasting.’ Hoe hou je als ondernemingsraad grip op zo’n RI&E-proces waar je zelf niet direct zicht op hebt? Kleverlaan: ‘Onze commissies bestonden niet alleen uit mensen van de or. Daar zaten ook mensen van de werkvloer in, dus die feedback kregen we wel. En als er iets te klagen valt in dit gebouw, wordt de or al heel snel gevonden.’ Jaap Sneep ontvangt de prijs voor de beste RIE uit handen van juryvoorzitter Nicole Pikkemaat. maar in de commissievergadering kwam niks op tafel dat ik niet kon uitleggen. Toen heeft de or ingestemd.’ Heeft de ondernemingsraad ook nog ondersteund bij het mobiliseren van de achterban om hieraan mee te werken? Sneep: ‘De or heeft me wel goed op weg geholpen, bijvoorbeeld met namen van mensen bij wie ik informatie zou kunnen inwinnen. Die hulp was ook wel nodig, omdat ik nog niet zo lang bij ACTA werkte. Toen ik met een knelpuntenlijst kwam, wilde de or ook weten met wie ik precies gesproken had. Ik spreek altijd met de leidinggevenden voordat ik met medewerkers ga praten, en dat communiceer ik ook zo naar de or. Het gaat om het oplossen van knelpunten, en de leidinggevende moet op zo’n afdeling de kar trekken. Die moet dus weten hoe het proces tot stand gekomen is en waar de verantwoordelijkheden liggen.’ Wat zijn voor de or de belangrijkste zaken die nog in de RI&E aan de orde zouden moeten komen? Kleverlaan: ‘De klimaatomstandigheden. We 24 ■ OR informatie 12 | december 2012 hebben hier een probleem met het binnenklimaat, waardoor het op sommige plaatsen in het gebouw te warm is. Dat punt is inmiddels wel goed geïnventariseerd. Het enige andere knelpunt is denk ik de werkstress. Dat is een onderbelicht probleem waar we meer aan moeten doen.’ Wat hebben jullie daar in het verleden aan gedaan als or? Kleverlaan: ‘Er wordt in elk geval goed gelet op het ziekteverzuim. Daar zitten we wel achteraan. Verder zien we erop toe dat de wettelijke kaders worden nageleefd. Dat was in het begin ook een probleem, vijf of tien jaar terug. Er werd toen echt niet goed op de mensen gelet.’ Heb je het dan over preventie of re-integratie? Kleverlaan: ‘Preventie. De re-integratie is wel goed geregeld, en daar zitten de mensen ook wel bovenop. Maar het preventieve arbo-beleid, daar moet meer aandacht voor komen. De stressniveaus in bepaalde functies zijn heel lang te hoog geweest, en dat is nog steeds zo.’ Zijn er nog punten waarover jullie het niet eens waren? Hebben jullie compromissen moeten sluiten? Sneep: ‘Bij een plan van aanpak gaat het over termijnen. Tja, Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd. De or wilde alles SMART en volgens een strak tijdschema. Ik ben veiligheidskundige, dus ik zei: het moet zo spoedig mogelijk worden opgelost. Toen ontstond er een discussie over de vraag wat “zo spoedig mogelijk” is.’ Kleverlaan: ‘Wij hameren nog weleens op de data.’ Grappig: eerder zeiden jullie nog dat Jaap zo gestructureerd is, en dat jullie dat in een academische omgeving niet gewend zijn. Kleverlaan: ‘Ja, maar wij zijn heel SMART tegenwoordig. Onze or hecht veel waarde aan ijkpunten en we bewaken de tijdigheid heel streng. Als je eenmaal een afspraak met ons maakt over het tijdspad, moet je die wel nakomen.’ Hebben jullie daar weleens aan getwijfeld? Kleverlaan: ‘Nee. Het is over het algemeen heel soepel en goed gegaan. Maar er komt natuurlijk wel wat bij kijken als je naar een nieuw gebouw verhuist. Bij oplevering waren er alleen in het laboratorium al tweehonderd technische kwesties die moesten worden opgelost. Verder kost het tijd om de klimaatproblemen op te lossen, en die tijd moet je elkaar gunnen. Het is natuurlijk niet zo dat Jaap op straat staat als het hem een keer niet lukt om alles op tijd rond te krijgen. Aan de andere kant: iets laten versloffen is er gelukkig niet meer bij.’ @informatief www.orinformatie.nl Foto: Danto Professionele Fotografie, Guiseppe Toppers Pagina 23

Pagina 25

Voor nieuwsbrieven, online catalogussen en onderwijs catalogussen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw catalogussen.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication