Tussenstation Geschilprocedure Achterliggende problemen Toekomst M ag de bedrijfsleiding een algeheel rookverbod in de onderneming doorvoeren? Hoe kan een or afscheid nemen van een lid dat niet functioneert? Wat als de bestuurder bepaalt dat orleden nog maar zestig uur per jaar mogen declareren voor hun taken? En voldoet het continurooster in een zorginstelling wel aan de Arbeidstijdenwet? Een kleine greep uit de talloze vragen die de Bedrijfscommissies markt I en markt II de afgelopen twee jaar voorbij hebben zien komen. In hun huidige vorm bestaan de commissies sinds 2010, toen het aantal sectorale bemiddelingsorganen werd teruggebracht van 24 tot drie: een commissie voor de overheid, markt I voor de commerciële sectoren en markt II voor zorg, welzijn en sociaal-culturele sectoren. De laatste twee zijn ingesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER). Volgens Marco Borsboom van Abvakabo FNV, voorzitter van markt II en daarvoor actief in een kleinere Bedrijfscommissie in de zorgsector, heeft de reorganisatie gunstig uitgepakt. ‘De efficiency en kwaliteit zijn enorm verbeterd. Het is prettig dat er nu één secretariaat is bij de SER, waar veel jurische kennis aanwezig is. Daarnaast gaan geplande zittingen altijd door. Dat was in het verleden weleens anders, omdat er niet voldoende zaken waren.’ WOR-geschillen De Bedrijfscommissies behandelen geschilTwee jaar bedrijfscommissies markt I en markt II De Bedrijfscommissie bemiddelt bij conflicten tussen ondernemingsraad en bedrijfsleiding. Slaagt de bemiddeling niet, dan volgt een zo praktisch mogelijk advies. In hun huidige vorm bestaan de commissies voor de marktsector ruim twee jaar: markt I voor het commerciële bedrijfsleven en markt II voor de nonprofitsector. Tijd voor een terug- en vooruitblik. Door Dorine van Kesteren Een écht verstoorde verhouding kan de Bedrijfscommissie niet repareren len tussen bedrijfsleiding en or die zijn te herleiden tot de WOR. Per zaak wordt er een geschillencommissie samengesteld, die bestaat uit drie (markt I) en vijf (markt II) leden uit de Bedrijfscommissie. De leden rouleren en zijn afkomstig uit werkgeversen werknemersorganisaties. ‘Zij kennen de praktijk goed, ook omdat zij vaak betrokken zijn bij cao-onderhandelingen. Daardoor komen ze met heel praktische oplossingen, waar partijen echt mee uit de voeten kunnen. En dat is ook ons doel’, zegt Sophia Geelkerken, secretaris van markt II. Het initiatief tot een bemiddelings- en adviesprocedure komt van de or, de bestuurder of beide partijen gezamenlijk. ‘Bij markt I komen de meeste verzoeken van ondernemingsraden, voornamelijk uit de vervoerssector en de (financiële) dienstverlening’, vertelt secretaris Eric Knopper. Geelkerken krijgt de meeste verzoeken uit de zorg en onderwijs. De zaken bij de twee commissies zijn verschillend van aard, zeggen de twee. Knopper: ‘In de nonprofitsector speelt het onderlinge vertrouwen vaker een rol, bij ons zijn de geschillen wat zakelijker.’ Geelkerken: ‘Wij behandelen ook meer gezamenlijke verzoeken, bijvoorbeeld als beide partijen vinden dat er iets schort aan de samenwerking.’ De procedure begint met een schriftelijk verzoek. Komt dit eenzijdig van or of bestuurder, dan stuurt de Bedrijfscommissie het door naar de andere partij. Deze krijgt vermarkt 1 en markt II                 26 ■ OR informatie 12 | december 2012 @informatief www.orinformatie.nl Foto: Dirk Hol Pagina 25

Pagina 27

Voor maandbladen, online nieuwsbrieven en lesmateriaal zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw catalogussen.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication