Cultuurinterventie De or van de provincie Limburg heeft de Ondernemingskamer in Amsterdam eind september gevraagd om het reorganisatieplan ‘Toekomstvast Limburg’ ongedaan te maken. Met de doelen van het plan – een kleinere maar daadkrachtiger organisatie die de samenleving beter aanvoelt – kan de or akkoord gaan, maar niet met de uitwerking. Daarom bracht de or een negatief advies uit. Door Loek Kusiak Zeldzame stap Afweging belangen Gewijzigde functies D Or provincie Limburg negatief over aanpak van reorganisatie overleg op basis van gelijkwaardigheid, feiten en goede argumenten. En wat doet de bestuurder? Die stuurt mailtjes de organisatie in die een negatief beeld van de or moeten voeden. Naar ons toe wordt gepolariseerd.’ at een or van een grote bestuurlijke organisatie als een provincie naar de Ondernemingskamer stapt, is een zeldzaamheid. Met tranentrekkend geduld en schier eindeloos overleg komt er immers altijd wel een compromis uit de bus dat naar de achterban te verdedigen is. Niet bij de provincie Limburg. De gang naar de Ondernemingskamer, die als doel had om een reorganisatieplan tegen te houden dat onder meer in honderden functies snijdt, noemen or-voorzitter Hilde Gorissen en de or-leden Vince nt Kruithof en Angelique Hendriks een ‘al lesbehalve lichtvaardig’ genomen besluit en een ‘cultuurinterventie in de medezeggenschap’ bij de provincie. De medewerkers in ‘Ze willen grote afdelingen in stand houden, want dan ben je belangrijk’ het provinciehuis zijn via inloopuren, inspraakronden en achterbanvergaderingen tot in detail geraadpleegd over het or-advies en de stap naar de Ondernemingskamer. Het was een stap die onvermijdelijk bleek, nadat een doortimmerd 84 pagina’s tellend negatief advies van de or over de wijze van uitvoering van de reorganisatie, terzijde werd geschoven. Bij een stemming verklaarde 78 procent op een totaal van 500 werknemers zich akkoord met de gang naar de Ondernemingskamer. Gorissen: ‘We zijn blij verrast over hoe goed de medewerkers ons advies gelezen hebben. Het gaat de or ook niet sec om winnen of verliezen, maar om een zorgvuldige afweging van belangen via Uitspraak Ondernemingskamer De provincie Limburg hoeft de informatie (de ‘onderbouwing’) voor nieuwe en gewijzigde functies pas later in het reorganisatieproces te geven, en niet daaraan voorafgaand, als onderdeel van de adviesaanvraag aan de or. Dat is in essentie uitspraak die de Ondernemingskamer heeft gedaan op het moment dat deze OR Informatie ter perse gaat. ‘We zijn natuurlijk teleurgesteld dat de bestuurder niet wordt gecorrigeerd’, reageert de or. ‘Toch verandert dat niets aan onze stellingname over de route die de provincie bij deze reorganisatie volgt. In het vervolgoverleg zullen veel van onze inhoudelijke bezwaren en voorstellen op tafel blijven. We gaan gewoon door.’ 32 ■ OR informatie 12 | december 2012 Mammoettanker Ondernemingsraad en provinciebestuur sloten in de zomer van 2011 een overeenkomst over de contouren van het reorganisatieplan ‘Toekomstvast Limburg’ (TVL). Doel is de procesorganisatie te kantelen en deze ‘sneller, transparanter en daadkrachtiger’ te laten inspelen op de wensen van de samenleving. Veel burgers, bedrijven en dienstverleners beschouwen de provincie als een kleurloos en naar binnen gekeerd middenbestuur. Vanwege de taken die gemeenten overnemen, wordt de provincie gedwongen zijn bestaansrecht als bestuursorgaan te bewijzen, met minder marktdenken en meer focus op klassieke kerntaken als ruimtelijke ordening, natuur, verkeer en cultuur. Deze nieuwe profilering klemt des te meer nu er minder geld van het rijk naar de provincies gaat. In samenhang met het TVLplan moet de provincie Limburg tot 2016 20 miljoen euro bezuinigen, waarvan 10 miljoen op de formatie. Die moet in 2016 744 fte’s bedragen, een vermindering ten opzichte van 2011 met 185 arbeidsplaatsen. Daarvan zijn er reeds circa honderd door verloop opgeheven. De uitwerking (‘Fase 2’) van het TVL-plan, die afgelopen zomer als nieuwe adviesvraag bij de or werd ingediend, leidde bij de or tot zoveel nieuwe vragen, twijfels en kritiek dat een negatief advies onontkoombaar bleek. ‘De mammoettanker die de provincieorganisatie nu is’, zegt or-lid Vincent Kruithof, ‘moet een speedboot worden. Dat principe onderschrijft de or. Over de weg er naartoe verschillen we echter principieel van mening.’ Controlereflex Vergroting van de daadkracht door een andere manier van werken in het Gouvernement in Maastricht vereist een cultuurverandering (‘ontwikkelspoor’ geheten in het TVL-plan), een doel dat tot teleurstelling van de or marginale aandacht krijgt. Hen@informatief www.orinformatie.nl Pagina 31

Pagina 33

Heeft u een brochure, onlinepublisher of eartikelen? Gebruik Online Touch: gids digitaal publiceren.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication