sieke motivator voor de werknemer, maar komt deze ook tegemoet aan de psychologische behoefte van verbondenheid van die werknemer met zijn leidinggevende. Door het behalen van het doel of door de bevrediging van de basisbehoefte van verbondenheid komt de werknemer in een toestand van voldoening, een toestand die we classificeren als bevlogenheid. Deze bevlogenheid leidt vervolgens weer tot goede arbeidsprestaties en toewijding aan de organisatie. Het JD-R-model is de laatste jaren verder uitgebreid met ‘persoonlijke hulpbronnen’. Net als bij de energiebronnen in het werk, helpen persoonlijke hulpbronnen bij het behalen van doelen en stimuleren ze persoonlijke groei en ontwikkeling. Inmiddels weten we dat persoonlijke hulpbronnen een directe invloed hebben op het welzijn van de werknemer. (Llorente et al, 2008). Voorbeelden van persoonlijke hulpbronnen zijn optimisme, hoop en veerkracht. De gevoelens van engagement versterken op hun beurt weer de persoonlijke hulpbronnen, waardoor er een positieve spiraal ontstaat. Persoonlijke hulpbronnen bufferen ook de negatieve effecten van taakeisen op burnout en versterken de positieve effecten van energiebronnen in het werk op de bevlogenheid (Brenninkmeijer et al, 2010). Verder mediëren deze hulpbronnen de relatie tussen karakteristieken in het werk en het welzijn van de werknemer (Xanthopoulou et al, 2007), beïnvloeden ze de perceptie van de kenmerken van het werk (Xanthopoulou et al, 2007) en kunnen ze tot slot ook gezien worden als een extra onafhankelijke variabele (Bakker et al, 2010). Energiemeter Een zinvolle reorganisatie gaat uit van een nieuw psychologisch contract om een nieuw evenwicht te vinden tussen werkgever en werknemer. Dit start met een gedegen analyse van het beoogd resultaat, de aanpak die de organisatie in gedachten heeft en de gevolgen voor de mensen in uw organisatie. Met een meetin strument zoals de Energiemeter van 365/Zin kan onder andere de ’mentale temperatuur’ van medewerkers gemeten worden gedurende Training Om in tijden van reorganisatie de kracht van de organisatie duurzaam te behouden organiseert 365 speciaal voor leden van de or een trainingsdag op 13 februari (regio Utrecht). De training geeft inzicht in hoe een reorganisatieplan het échte welzijn van werknemers borgt en de reorganisatie zinvol kan verlopen. De training biedt concrete tips en handvatten om de energie en betrokkenheid op peil te houden, om zo productieverlies en ongewenst verloop tegen te gaan. De resultaten:          tijdens de reorganisatie.   Contact info@365.nl telefoon: 030 299 64 28 www.365.nl/zin www.orinformatie.nl @informatief Reorganisaties kunnen ook positief uitpakken, mits goed aangepakt het proces, zowel van de ‘doorwerkers’ als van de ‘vertrekkers’. Op deze wijze is het voor de or mogelijk de vinger aan de pols te houden en gedurende de reorganisatie snel in te spelen op de behoeften van mensen door middel van zorgvuldige communicatie en gerichte interventies. Volgens internationaal onderzoek – het PSYRES-project – blijkt dat communicatie, participatie en ondersteuning de drie sleutelfactoren zijn waar de or op kan bouwen. Het PSYRES-project is een groot internationaal onderzoek naar het welbevinden van werknemers bij reorganisaties. Een van de interessante conclusies was dat reorganisaties ook positief kunnen uitpakken voor werknemers, mits goed aangepakt. Ze gaan gepaard met angst en onzekerheid en leiden snel tot energieverlies. Goede ondersteuning, communicatie en participatie blijken cruciaal om zinvol te kunnen reorganiseren. Bij communicatie gaat het om een dialoog en niet om eenrichtingsverkeer. Participatie is een manier om invloed uit te oefenen op de eigen toekomst. Dit leidt tot een hoger welbevinden en meer tevredenheid met de uitkomsten van de reorganisatie. Ondersteuning helpt mensen zich sterker te maken voor een nieuwe toekomst, binnen het eigen bedrijf of daarbuiten. OR informatie 12 | december 2012 ■ 35 Pagina 34

Pagina 36

Scoor meer met een webwinkel in uw uitgaves. Velen gingen u voor en publiceerden gebruiksaanwijzingen online.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication