Reageren is vooruitzien Door Elske ter Veld I eder nieuw kabinet brengt zekerheid en onrust. De hypotheekrenteaftrek blijft nog , hetgeen voor velen plezierig is, maar de omrust over verkorting van de WW zal nog behoorlijk gaan opspelen. Mij lijkt het zonder meer vreselijk om een jaar lang werkloos te zijn, te solliciteren tot ik een ons weeg, en te zien dat dezelfde vacature nog steeds open staat, maar nu met de zin erbij ‘zij die al eerder hebben gesolliciteerd hoeven niet opnieuw te reageren’. Het is absoluut ontmoedigend, en daarom is het verstandig om te voorkomen dat je in die situatie terechtkomt. Nieuw werk vinden wordt vaak belemmerd door te smalle werkervaring: jarenlang ergens werken, steeds beter worden in één bepaalde activiteit, en dan merken dat juist aan die deskundigheid geen behoefte meer bestaat. Het is dus zaak altijd je arbeidsvermogen te ontwikkelen, door een opleiding tijdens of naast het werk bijvoorbeeld, en natuurlijk door na te gaan of je eerder verkregen competenties kunnen worden vastgelegd. De or kan aandacht besteden aan het interne opleidingsbeleid van het bedrijf. Investeren in werknemers heeft direct nut voor de onderneming en het voorkomt dat er bij ontslag kosten moeten worden gemaakt voor begeleiding naar nieuw werk. Nog lastiger, maar vast minder zichtbaar, is het probleem dat voor jongeren kan ontstaan waneer ook de uitkering van de Algemene Nabestaanden Wet wordt bekort tot maximaal één jaar. Nu is er immers nog een minimumbescherming voor weduwen en weduwnaars totdat het jongste kind 18 jaar is. Als het al moeilijk is voor een 45-jarige werknemer om werk te vinden, hoeveel moeilijker zal het dan zijn voor een plotseling alleenstaande ouder met één of meer kinderen? Ook hier kan de or een rol spelen. Nog dit voorjaar zullen pensioenfondsen bijna overal aandacht moeten besteden aan de noodzaak van het verlagen van het pensioen en langer doorwerken. Veel jongeren zullen wellicht denken dat pensioen iets is voor oudere werknemers en gepensioneerden, maar het tegendeel is waar. Juist vroeg overlijden in een levensfase waarin de kinderen nog klein zijn, zal een jong gezin zeer hard treffen, zeker als er onvoldoende is nagedacht over de financiële gevolgen. Probeer samen met de werkgever en de pensioenuitvoerder bijeenkomsten te organiseren voor jongeren waarbij duidelijk uiteengezet wordt welke financiële bescherming wordt geboden. Mocht dat onvoldoende blijken, bedenk dan wat het betekent als er geen ANW-uitkering als bodemvoorziening is: kan dan die Kan die hypotheek nog worden betaald? hypotheek nog worden betaald? Preventief beleid tegen doodgaan biedt onvoldoende zekerheid: verkeersongeval, hartaanval, kanker – het kan helaas allemaal, ook als je niet rookt en wel sport. Hier zal het toch echt moeten gaan om het vergroten van de kennis van pensioenregelingen en eventueel aanvullende verzekeringen. Hoe ook, de tijd dat we in de gelukzalige veronderstelling konden leven dat in geval van nood de overheid voor ons zou zorgen, is voorbij. We zullen ons eigen arbeid- en denkvermogen moeten vergroten. Elske ter Veld is oud-staatssecretaris van SZW, voormalig Eerste- en Tweede Kamerlid voor de PvdA en zelfstandig adviseur. voor deze ingreep werd enige tijd geleden aangedragen door de verlichte geesten der Nederlandsche Bank. ‘Het verkorten van de WWduur [...] draagt ertoe bij dat werklozen het contact met de arbeidsmarkt niet verliezen en de kans op het vinden van nieuw werk groter wordt’. Een uitspraak van een organisatie die het contact met de werkelijkheid allang heeft verloren. Want het zijn niet de werklozen die het contact met de arbeidsmarkt verliezen. Het is de arbeidsmarkt die het contact met de ouderen heeft verloren. Vijftig-plus, da’s overjarig en beschimmeld. Dat Rode Rutte zo over de WW www.orinformatie.nl @informatief denkt, is geen verrassing. Maar ook de PvdA heeft het contact met de ‘A’ verloren. Beetje nivelleren, kijk ons eens links zijn. Ik denk: rommelen met een procent je meer of minder (en nog toegeven aan het Telegraafcanaille ook). Dat werknemers tientallen procenten moeten inleveren als ze er na jaren trouwe dienst uit worden geschopt, is kennelijk geen probleem. Ach, ik weet het: vijftig-plus, en vermoedelijk nog belegen ook. Want regelmatig overvalt mij de gedachte: vroeger was alles beter. Vijftig-plus, da’s overjarig en beschimmeld voor de ‘PvdWat’ Toen Wassenaar niet alleen de woonplaats was van inhalige horden ‘hardwerkende Nederlanders’ (ik kan de term niet meer horen), maar de geboortegrond van het concept ‘arbeidsduurverkorting’. Uit recent onderzoek van FNV Bondgenoten blijkt weer eens dat de helft van de beroepsbevolking gebukt gaat onder hoge werkdruk. Té hard werkende Nederlanders dus. Zou het niet een idee zijn dat harde werk een beetje te spreiden, al is het maar voor de duur van de crisis? 500.000 werklozen minder, de werkdruk 7 procent omlaag. En iedereen 2 procent inleveren in plaats van de werklozen minstens 30 procent en soms wel 50-plus procent. 2 procent, dat brengt ons op het welvaartsniveau van 2010. Een beetje inschikken, voor een zekere tijd. Jan Popma is senior-onderzoeker aan het Hugo Sinzheimer Instituut. OR informatie 12 | december 2012 ■ 9 Pagina 8

Pagina 10

Voor gidsen, online edities en publicaties zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw club bladen.

OR informatie december 2012 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication